مقاله

نورپردازی با المان های نوری

المان نوری

محیط های شهری به طور قابل ملاحظه ای روشن تر و روشن تر شده اند و شهرها اکنون در معماری ها ، المان های نوری را در نظر می گیرند و یک عنصر اساسی استراتژی برای جذب ساکنان ، بازدید کنندگان و گردشگران در ساعات پس از تاریکی می دانند

در حال حاضر یکی از موضوع های قابل توجه در نورپردازی های شهر ، المان های نوری می باشند ، نصب این المان ها نقش بالایی در زیباسازی و ارتقای هویت مندی شهر ها در شب دارند
المان های نوری از لحاظ طراحی و اجرا تنوع زیادی دارند که شامل انواع حجم های نوری با اشکال متفاوت و دارای ارزش های ملی ، مذهبی ، فرهنگی هنری می باشند که بسته به نوع هدف نورپردازی مورد استفاده قرار می گیرند

نصب المان های نوری در موقعیت مناسب تاثیر زیادی در دیده شدن المان ها به طرز مطلوب دارند ، در واقع مکان هایی مناسب هستند که بیشتر در دید شهروندان باشد و مکانهایی که موجب آلودگی نوری نشود که شهروندان بتوانند از زیبایی آن استفاده و لذت ببرند
این المان های نوری در بخش های مختلف شهر قابل نصب می باشند:

  • مکان های عمومی
  • میدان های شهر
  • پیاده رو ها
  • خیابانها و بلوار ها و اتوبان ها
  • مناطق گردشگری و تفریحی
  • ورودی های شهر
  • و …