مقاله

علت بهره گیری از المانهای نوری در سطح شهر

هنر همیشه زیباست . به همین منظور برای بیان بهتر و زیباتر جلوه دادن هر موضوعی از هنر بهره می گیرند. با توجه به اینکه فضاهای شهری در همه ی شهرها می طلبد که به زیبایی نشان داده شود، باز هم نیاز است که به هنر مراجعه نمود.((نورپردازی)) که خود مظهر هنرنمایی است، به خوبی میتواند با طراحی بهتر،زیبایی ها را چشم نواز بنماید.درحال حاضر یکی از موضوع های قابل توجه در نورپردازی و آذین بندی نوری المان های نوری می باشد، که نقش بالایی در راستای ارتقا زیباسازی و هویت مندی شهرها در شب برعهده دارد. ادامه دارد…