المان نوری

تاثیر نورپردازی در مکان های تاریخی برای جذب گردشگر

امروزه در بناهای تاریخی از نورپردازی برای جذب گردشگر استفاده میکنند. نورپردازی با صرفه جویی در مصرف انرژی نه تنها جزئیات پیچیده معماری را برجسته می کند بلکه همچنین نورپردازی جذابی را نیز به همراه دارد که افراد را به سمت این مناطق سوق می دهد که باعث جذب بازدید کننده بیشتر و افزایش گردشگری می شود.