نورپردازی

نورپردازی

چراغ‌های خیابانی بخش‌های حیاتی هر شهر هستند که امنیت شهروندان و مشاغل را فراهم می‌کنند. اگر بتوانیم در کنار چراغ‌های روشنایی ساده از نورپردازی‌ها استفاده کنیم، علاوه بر احساس امنیت در شب، زیبایی را به فضاهای شهر هدیه می‌دهیم.

المان نوری

تاثیر نورپردازی در مکان های تاریخی برای جذب گردشگر

امروزه در بناهای تاریخی از نورپردازی برای جذب گردشگر استفاده میکنند. نورپردازی با صرفه جویی در مصرف انرژی نه تنها جزئیات پیچیده معماری را برجسته می کند بلکه همچنین نورپردازی جذابی را نیز به همراه دارد که افراد را به سمت این مناطق سوق می دهد که باعث جذب بازدید کننده بیشتر و افزایش گردشگری می شود.

المان نوری

شهری زیبا

در شرایط کنونی، آنچه از شهر و فضاهای شهری در ذهن شهروندان نقش می­بندد، اغلب مربوط به تصویری است که آنها هنگام روز از شهر خود دریافت می­کنند. با نورپردازی مناسب شهر و فضاهای آن نه تنها در جهت خوانایی بیشتر، بلکه در ایجاد یک تصویر ذهنی روشن از شهر در شب به مردم نیز می­توان کمک شایانی نمود.