abstract-shapes-alfa

نورپردازی پارک و خیابان در مبارکه

شهرداری شهرستان مبارکه تصمیم به نورپردازی چند بلوار و همچنین نورپردازی دیوار و آبنمای پارک را گرفتند. شرکت آلفانیرو اجرا این تصمیمات را بر عهده گرفت و با استفاده از محصولات وال واشر خطی افشان، والواشر آذرخش و پرژکتور فول کالر این اقدامات به سرانجام رسید. 

تصــاویــری از ایـن پـروژه

ویدئــوهایــی از ایـن پـروژه