abstract-shapes-alfa

طراحی و اجرای تونل نور رسالت بندرعباس

تونل نوری پل رسالت بندرعباس با حضور مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر بندرعباس به طور رسمی رونمایی شد‌. بزرگترین تونل نور شهر بر روی پل رسالت که جزو یکی از بزرگترین پروژه های نورپردازی شهری در ایران اطلاق می‌شود. این تونل نور دارای 230 پایه به ارتفاع 6 متر که فاصله هر پایه 4 متر است و 1750 متر سیم بکسل و کابل ریسه نور بلوطی را به خود اختصاص داده است.
شهردار بندرعباس در حاشیه این مراسم گفت: نورپردازی یکی از مهمترین مولفه های زیبایی بصری و شب نمایی در شهرهاست و ما نقاط مختلف شهر را با مدرنترین شیوه های نورپردازی برای زییاتر جلوه دادن شهر گردشگردی بندرعباس آراسته کردیم.

تصاویر پروژه تونل نورانی تقاطع غیر هم سطح رسالت

فیلم تونل نور بزرگ رسالت