abstract-shapes-alfa

طراحی، اجرا و نصب تونل نور بزرگ

اجرای بزرگترین تونل نوری ایران، در تقاطع غیر همسطح شهید الله‌دادی استان کرمان. این اقدام با هدف زیباسازی منظر شهری و ایجاد آرامش روانی برای شهروندان اجرایی شد.

طول مسیر این تونل نوری 800 متر است. در این تونل نوری، حدود 300 پایه آهنی شش متری، بیش از 6 هزار متر ریسه و بیش از 11 هزار چشمه نور، به‌کار رفته است. این تونل نور قابلیت کنترل و برنامه‌ریزی از راه دور (Wi-Fi) را داراست و ریسه ها با سیستم هماهنگ سازی خودکار NRF باهم هماهنگ می شوند.

تصاویر پروژه سقف نوری

فیلم پروژه تونل نوری با ریسه فول کالر