abstract-shapes-alfa

نورپردازی خیابان های شهر اهواز با سانلایت LED

پروژه المان نوری سان لایت در شهر اهواز به پایان رسید. این اقدام با هدف آذین بندی و زیبا سازی شهر و خیابانها و بلوارها انجام شد که به دنبال آن  خوشنودی شهروندان را در پی داشت.

المان سانلایت 32 پر (خورشید نما) با سیستم کنترل DMX و کاملا هوشمند و برنامه پذیر از راه دور Wi-Fi و قابلیت هماهنگ سازی خودکار در نصب گروهی، توسط شرکت آلفا نیرو آریا طراحی و تولید گردیده است.

تصاویر پروژه سانلایت ال ای دی شهر اهواز

فیلم پروژه نورپردازی خیابان با سانلایت هوشمند