مقاله

تاثیر نورپردازی در مکان های تاریخی برای جذب گردشگر

المان نوری

امروزه محیط های شهری به طور قابل ملاحظه ای روشن تر و روشن تر شده اند و شهرها اکنون در معماری ها ، نورپردازی را در نظر می گیرند

 المان های نوری ، عناصر اساسی استراتژی برای جذب ساکنان ، بازدید کنندگان و گردشگران در ساعات بعد از تاریکی می باشند

امروزه در بناهای تاریخی از نورپردازی برای جذب گردشگر استفاده میکنند. نورپردازی با صرفه جویی در مصرف انرژی نه تنها جزئیات پیچیده معماری را برجسته می کند بلکه همچنین نورپردازی جذابی را نیز به همراه دارد که افراد را به سمت این مناطق سوق می دهد که باعث جذب بازدید کننده بیشتر و افزایش گردشگری می شود.

امروز  سیستم روشنایی، نورهای مهمی را برای آثار تاریخی فراهم می کنند. در بیشتر شب ها ، سیستم روشنایی LED با دعوت از نور های گرم با کیفیت بالا ، این بناهای تاریخی را غرق می کنند. و در مواقع خاص ، گردشگران و افراد محلی را با نمایش های نور پویا جذب می کنند

نورپردازی ها همچنین تعطیلات و رویدادهای ویژه را نشان می دهند یا نسبت به وقایع محلی و جهانی واکنش نشان می دهند.