حضور فعال شرکت آلفا نیرو در نمایشگاه های تخصصی نورپردازی و روشنایی، خدمات و المانهای شهری

شرکت آلفا نیروی آریا در سال های اخیر حضور پر رنگ در نمایشگاه های تخصصی نورپردازی حمل و نقل و خدمات شهری در ایران داشته است. ما در تلاشیم با اتکا به توانمندی های خود با ارایه ایده های جدید، محصولاتی متنوع با طراحی جذاب با توجه به فناوری های نوین روشنایی و نورپردازی، نقشی موثری در زیبا سازی شهرهای ایران عزیزمان داشته باشیم.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

تهران دی ماه 1397

نمایشگاه خدمات شهری تهران دی ماه 1397

دهمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری، عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری

مشهد مهر ماه 1398

نمایشگاه خدمات شهری مشهد مهر ماه 1398

هفدمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و جامع شهری

تهران مهر ماه 1398

نمایشگاه حمل نقل خدمات شهری تهران مهر 1398

هجدهمین نمایشگاه بین المللی مدیریت جامع شهری

تهران مهر ماه 1401

نمایشگاه حمل نقل خدمات شهری تهران مهر 1401

دومین نمایشگاه خدمات شهری، حمل و نقل عمومی و تجهیزات، مبلمان و المانهای شهری

کرمان مهر ماه 1402

بنر نمایشگاه خدمات شهری کرمان 1402

نخستین نمایشگاه تعالی مدیریت شهری شهریران در تهران

تهران بهمن ماه 1402

کاور نمایشگاه شهریران تهران بهمن 1402