نورپردازی شهر

نورپردازی پل

نورپردازی پل به نصب انواع مختلفی از چراغ ها مختلف گفته می شود که می توانند در رنگ ها و سبک های متنوعی وجود داشته باشند که می تواند برای روشن کردن یک پل استفاده شود . اشکال ، رنگ ها ، اندازه ها و وسایل مختلف را می توان با هم ترکیب کرد و نتیجه ای بی نظیر را ارائه داد.