abstract-shapes-alfa

توضیحات پروژه نورپردازی پل

اجرا و نصب محصول وال واشر آذرخش بر روی مجموعه پل‌ها و تقاطع چهار سطحی شهید سلیمانی اصفهان، که به زیبایی هر چه تمام تر  این پروژه انجام گردید. جلوه آن با نورپردازی در شب دو چندان شد. میتوانید در فیلم زیر مشاهده کنید. وال واشرهای آذرخش فول کالر میباشند و با سیستم کنترل DMX پردازش می شوند.

تصاویر نورپردازی پل سردار

ویدئــوهایــی از ایـن پـروژه