فرم استخدام

با تکمیل این فرم، رزومه شما در پایگاه داده این مجموعه ثبت گردیده و در هنگام جذب نیروی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ارسال فایل رزومه:

فرم استخدام:

1- اطلاعات شخصي
نام و نام خانوادگی نام پدر
شماره شناسنامه سن
كد ملي محل تولد
محل صدور شناسنامه دين (مذهب)
وضعیت تاهل مليت
سلامت وضعيت روحي و جسماني
توضیحات

2- خدمت نظام وظيفه
نوع معافیت

3- سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
معدل کل نام مؤسسه آموزشي
تاریخ پایان تحصیل شهر محل تحصیل

4- تجربیات شغلی
نام سازمان يا شركت سمت ، شغل
مدت سابقه علت ترك خدمت

5- آيا قبلاً در اين شركت اشتغال به كار داشته ايد؟
علت قطع رابطه كاري را ذكر كنيد

6- میزان آشنایی به زبان انگلیسی

7- میزان آشنایی با کامپیوتر
windowswordExcellAcessinternet
آشنایی با زبان های برنامه نویسی
#c++candroid

8- نحوه همکاری
تمايل به همكاري بصورت
توضیحات

9- شغل مورد درخواست

10- آيا داراي سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟
بلهخیر
مدت سابقه شماره بيمه

11- چگونگي آشنايي شما با شركت؟

12- حقوق مورد انتظار
برابر با ضوابط شرکتپیشنهادی
مبلغ پیشنهادی

13-افراد تحت تكفل:
تعداد افراد تحت تکفل

14-آدرس محل سكونت:
آدرس محل سكونت
تلفن ثابت تلفن همراه

بدينوسيله صحت كليه اطالاعات مندرج در اين فرم را تأييد و گواهي مي نمايم