فرم استخدام

با تکمیل این فرم، رزومه شما در پایگاه داده این مجموعه ثبت گردیده و در هنگام جذب نیروی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ارسال فایل رزومه:

  فرم استخدام:

   1- اطلاعات شخصي
   نام و نام خانوادگی نام پدر
   شماره شناسنامه سن
   كد ملي محل تولد
   محل صدور شناسنامه دين (مذهب)
   وضعیت تاهل مليت
   سلامت وضعيت روحي و جسماني
   توضیحات

   2- خدمت نظام وظيفه
   نوع معافیت

   3- سوابق تحصیلی
   مدرک تحصیلی رشته تحصیلی
   معدل کل نام مؤسسه آموزشي
   تاریخ پایان تحصیل شهر محل تحصیل

   4- تجربیات شغلی
   نام سازمان يا شركت سمت ، شغل
   مدت سابقه علت ترك خدمت

   5- آيا قبلاً در اين شركت اشتغال به كار داشته ايد؟
   علت قطع رابطه كاري را ذكر كنيد

   6- میزان آشنایی به زبان انگلیسی

   7- میزان آشنایی با کامپیوتر
   windowswordExcellAcessinternet
   آشنایی با زبان های برنامه نویسی
   #c++candroid

   8- نحوه همکاری
   تمايل به همكاري بصورت
   توضیحات

   9- شغل مورد درخواست

   10- آيا داراي سابقه پرداخت حق بيمه هستيد؟
   بلهخیر
   مدت سابقه شماره بيمه

   11- چگونگي آشنايي شما با شركت؟

   12- حقوق مورد انتظار
   برابر با ضوابط شرکتپیشنهادی
   مبلغ پیشنهادی

   13-افراد تحت تكفل:
   تعداد افراد تحت تکفل

   14-آدرس محل سكونت:
   آدرس محل سكونت
   تلفن ثابت تلفن همراه

   بدينوسيله صحت كليه اطالاعات مندرج در اين فرم را تأييد و گواهي مي نمايم